Atenció al públic:

9:00h.-13:00h./15:00h.-17:30h.

Magnes, 6

17401 Arbúcies

972 86 00 51

vedrunaarbucies@vedruna.cat

Educació primària

ELS MITJANS I ELS GRANS DE L’ESCOLA

(DE 6 A 12 ANYS)

Aprenentatge experimental i creatiu

En aquesta etapa s’adquireixen les habilitats i competències aplicables a la vida quotidiana i es potencien els bons hàbits organitzatius i de treball que facilitaran la seva futura formació personal i intel·lectual.
Per assolir les competències combinen diverses metodologies i incorporem les tecnologies per a l’aprenentatge i la comunicació.

Treballem les llengües a partir de diferents tipologies textuals i en entorns reals de comunicació i d’aprenentatge en català, castellà i anglès. Avancem en les nostres habilitats de comunicació oral i escrita.

Descobrim les matemàtiques que hi ha en el nostre entorn de manera manipulativa i a partir de la vivència. Treballem la resolució de problemes, ens plantegem conjectures matemàtiques adients a situacions quotidianes i en comprovem la veracitat, establim relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte matemàtic.

Impartim una hora per setmana English Projects. Aplicant la metodologia Treball per projectes, ens plantegem preguntes sobre el medi i utilitzem estratègies de cerca de dades i d’anàlisi dels resultats, i interpretem el present a partir dels canvis i continuïtats al llarg del temps per comprendre millor la societat en què vivim.

Utilitzem elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques i descobrir les nostres habilitats i capacitats creatives i artístiques.

Valorem la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut i prenem consciència de quins són els propis límits i les possibilitats del cos en la realització d’activitats físiques diverses. Participem en jocs col·lectius de manera activa i respectuosa amb les normes i amb els companys.

Treballem la cultura religiosa a partir dels diferents valors que vertebren la nostra societat. Coneixem i respectem les religions que ens envolten. Continuem el treball de les emocions que vam iniciar a Educació Infantil.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website