Atenció al públic:

9:00h.-13:00h./15:00h.-17:30h.

Magnes, 6

17401 Arbúcies

972 86 00 51

vedrunaarbucies@vedruna.cat

Educació infantil

ELS PETITS DE L'ESCOLA

(DE 3 A 6 ANYS)

L'infant, protagonista del seu creixement

Els nens i nenes d’aquesta edat aprenen a ser autònoms, a comunicar-se, relacionar-se i a pensar per si mateixos. Tenen iniciativa i una gran curiositat per descobrir l’entorn que els envolta. L’escola, en un clima familiar i proper, els ofereix un entorn de confiança en què la seva participació és activa.

Espais d'aprenentatge

Respondre al repte d’educar nens i nenes del segle XXI en un món canviant i divers implica una dosi de recerca, reflexió i certa valentia, però, sobretot, optimisme i confiança per dur a terme pràctiques que permetin acompanyar l’infant en el seu procés de desenvolupament, que siguin respectuoses amb les seves necessitats i que vagin fonamentant les bases per afavorir un aprenentatge entre iguals.

Aquest aprenentatge internivells ens permet respectar el ritme de maduració individual dels nens i nenes afavorint la seva creativitat, la seva responsabilitat i el treball en equip.

Oferim diverses propostes per tal que l’alumnat pugui decidir quina activitat realitzar i organitzar-se per anar fent les diferents tasques, poguent-se moure lliurement per aquestes i guiat per l’adult en les propostes que necessiten acompanyament. Això ens permet una educació més personalitzada i adaptada als ritmes i els interessos dels infants.

Progressar en el coneixement i domini tant del seu cos, en qüestions com el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats, com de la seva dimensió afectiva i emocional per anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

L’entorn escolar ha de ser ric i estimular les manifestacions de tots els llenguatges: plàstic, musical, audiovisual, verbal, corporal, matemàtic…, afavorint que l’alumnat progressi en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions del dia a dia, per mitjà dels diversos llenguatges que té al seu abast.

L’anglès és la primera llengua estrangera de l’escola. Els alumnes la comencen a aprendre des de ben petits, on s’imparteix a l’Educació Infantil durant 1,5h setmanals. En aquestes edats es treballa sobretot a nivell oral, evidentment, i a mesura que els nens i nenes avancen en els seus coneixements, s’incorporen les habilitats de la comprensió lectora i l’expressió escrita. El nostre desig és donar als alumnes els coneixements necessaris per l’obertura al diàleg i al món.

Escoltant l’infant i observant-lo des del respecte i interès en les seves manifestacions, l’acompanyem en el procés creatiu, conduint-lo del dubte a l’experimentació, a gaudir del gest, del moviment, de la mirada, dels sons, de la veu, tot motivant-lo i estimulant-lo a fer els seus propis descobriments.

Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes i actuar d’acord amb unes pautes de convivència ensenya l’infant a col·laborar amb el grup i propicia la seva integració social.

En aquesta etapa, es constata que la connexió entre les diferents àrees en els projectes de treball, o treball per projectes, ajuda els alumnes a desenvolupar-se integralment i a entendre el món que els envolta.
Aquest tipus de treball fa que els infants obtinguin uns procediments que els ajuden a treballar en equip, a organitzar-se per buscar informació, a seleccionar-la, a comprendre-la, a relacionar-la, a assimilar-la i, en definitiva, a convertir-la en coneixement estructurat.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website