Notícies

Els Chromebooks i les Apps de Google, la nova eina educativa de l’escola Vedruna

Els alumnes de 3r a 6è de primària de l’escola Vedruna han començat a treballar amb l’entorn educatiu de Google. Es tracta d’un nou mètode de treball en línia en el qual els alumnes disposen d’un ordinador portàtil amb un compte de correu associat a un domini Vedruna, que fomenta el coneixement cooperatiu i permet l’accés a moltes aplicacions educatives.   

La dinamització del projecte recau sobre l’administrador Google del centre, que és qui controla l’ús que els alumnes fan dels Chromebooks i de les aplicacions permeses. El compte de correu proporciona a l’alumnat un espai virtual amb múltiples eines i aplicacions de caire pedagògic i organitzatiu (Drive). El centre disposa de 25 portàtils que comparteixen els nens i nenes de 3r a 6è i que usen en l’aprenentatge de les matèries curriculars i complementàries en combinació amb els llibres de text. La posada en pràctica d’aquest entorn educatiu, ha facilitat enormement el coneixement cooperatiu i el treball compartit entre mestres i alumnes i entre els propis alumnes.

Els Chromebooks ofereixen un ampli ventall d’aplicacions que els mateixos alumnes es poden descarregar, sempre que comptin amb el vist-i-plau de l’administrador. Des de les més elementals com el document de text, el full de càlcul, els formularis o les presentacions, fins a les més específiques com les de dibuix, edició de fotos i vídeo, o la creació de còmics, tutorials o pàgines web, entre d’altres. Tot un món de recursos i possibilitats perquè els mestres puguin complementar els aprenentatges amb les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC). Igualment, a la matèria complementària de “Supera’t”, s’ensenya als alumnes a utilitzar altres aplicacions per desenvolupar les seves habilitats, enginy, imaginació i creativitat.

Segons la direcció del centre, la idea és anar potenciant l’ús d’aquesta eina per les possibilitats que ofereix a l’hora de treballar els coneixements que han d’adquirir els alumnes a cada etapa educativa. A més, també s’han introduït les tauletes a l’educació infantil i a cicle inicial de primària per tal de fomentar l’ús d’aquestes eines digitals entre els més petits.