Notícies

Deures d'estiu per 6è

Proposta de deures d'estiu voluntaris que consisteix en l'establiment d'uns materials comuns, criteris i propostes comuns consensuats des del seminari Punt de Trobada de caps d'estudis de centres d'educació infantil i primàriade la zona Selva 1.

https://sites.google.com/site/deuresdestiuselvai