Notícies

Deures d'estiu de 6è

Aquesta proposta de deures d'estiu, nascuda al curs 2013-14, i desenvolupada durant el curs 2014-15 per un grup de treball de mestres de la zona Selva I, ha estat treballada des del seminari de caps d'estudis dels centres d'educació infantil i primària, i coordinat des de les reunions adreçades a equips directius de la zona Selva I. S'inclou dins els procediments de coordinació entre els centres d'ed. infantil i primària i els seus instituts de referència.
 
S'hi acullen els centres d'ed. infantil i primària de la comarca de la Selva Interior, amb l'objectiu de compartir materials, processos i estratègies. En aquest sentit, aquest espai WEB conté materials d'ús comú per tota la zona.

Els tutors dels alumnes de 6è fan una proposta de quina selecció de deures d'estiu convé a cada alumne. Aquesta proposta es posa en coneixement de l'alumne i es coordina amb l'Institut.

https://sites.google.com/site/deuresdestiuselvai/