Educació Primària (1r,2n,3r,4t,5è i 6è)

COM TREBALLEM A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA?

A primària,  com a continuitat de l'etapa d'infantil, treballem l'aprenentatge competencial en les diferents matèries per tal que sigui experimental i vivencial. N'és un ex l'aprenentatge de les Matemàtiques manipulatives que faciliten l'experimentació i el raonament,..

Pretenem que progressivament el nen/a aprengui a ser autònom i responsable del seu procés d'aprenentatge. 

A més a més, per nosaltres la motivació és clau per a què l'aprenentatge sigui significatiu i la curiositat per a desenvolupar l'esperit investigador i crític dels nostres alumnes. Les activitats plantejades van molt encaminades en aquest sentit. 

L'aprenentatge del matí es complementa amb els projectes  i a les tardes Espais d'aprenentatge temàtics com us comentava l'Anna que fan a infantil. Cada espai està vinculat a una de les matèries curriculars, llengua, matemàtiques, medi, educació físca,... amb tot de materials pensats per a què cada nen/a pugui assolir els objectius i continguts corresponents a la seva edat a partir del  treball cooperatiu i entre iguals. És increïble veure com es desenvolupen les capacitats i habilitats de cada nen/a amb aquest tipus de treball en què cadascun d'ells pot seguir el seu propi ritme i, per tant, sense límits.

Aquest treball aporta als nens és l''aprendre a treballar en equip, aprendre a buscar informació fiable  i a seleccionar-la, a resoldre les difivultats tant d'aprenentatge com de resolució de conflictes.

Acompanyament tutorial- un pilar del nostre projecte educatiu.  Aquest acompanyament ajuda a valorar-ne el progrés en funció de les capacitats i l'esforç de cadascú. Mitjançant el treball de l'autoconeixement, l'acceptació i la superació personal, l'acompanyament tutorial és essencial per empoderar i acompanyar tots els alumnes en el seu creixement personal.

 

Avaluació de progrés basada en el  reconeixement l'esforç de l'alumne i valoració dels aspectes positius com a factor motivació i aportació per a la seva millora.

 

Matemàtiques manipulatives

 

 Descobrim i ens endinsem en el món matemàtic amb INNOVAMAT.

Apostem per unes matemàtiques adaptades al s. XXI, flexibles, contextualitzades, amb estratègies que faciliten l'avaluació, la personalització de l'aprenentatge. Ens centrem completament en l'aprenentatge cooperatiu i la gamificació. 

Aquest projecte matemàtic ofereix un gran ventall de material manipulatiu elaborat per un nombrós grup d'experts de diferents disciplines com matemàtics, pedagogs, enginyers i dissenyadors.Volem que les matemàtiques ja no siguin processos mecanitzats, sinó vivencials i manipulatives. Amb aquesta metodologia tots els alumnes són capaços d'arribar als resultats a partir de diversos camins. Guiem el procés d'aprenentatge per a unes matemàtiques per a tothom.

 

ESPAIS D'APRENENTATGE

QUINS ESPAIS TENIM?

Matecracs (mitjans i grans)

L'espai Matecracs està dissenyat per donar cabuda a tots els continguts de l'àmbit matemàtic amb un enfocament vivencial per tal de comprendre conceptes tan abstractes com són els matemàtics.  La manipulació i l'experimentació seran la base per aconseguir un aprenentatge significatiu, competencial, robòtica i llenguatge computacional. 

 

Sense límits (mitjans i grans)

 

Espai on es realitza activitat física personalitzada mitjançant diferents recursos i materials. Desenvolupen les seves habilitats i destreses per aconseguir reptes físics, psicomotrius, de manera individual o cooperativa, relacionats amb l'educació física i la salut. 

Els valors de coneixença, superació i respecte seran fonamentals per assolir els objectius proposats.

 

Zen i Art (mitjans)

Espai per prendre consciència del món intrapersonal i interpersonal, fomentar un estat de calma i benestar. Afavorir l'expressió artística com a mitjà per transmetre les emocions i l'estat d'ànim mitjançant les tècniques artístiques i manipulatives com dibuixar, dissenyar, manipular, experimentar, construir, percebre sensacions… L'espai afavoreix l'atenció, la concentració i la relaxació per tal de deixar fluir emocions, idees i pensaments. 

 

I wanna be (mitjans i grans)

Espai que promou l'aprenentatge de la llengua anglesa de manera autònoma, vivencial i inductiva a partir de situacions comunicatives reals a través del joc simbòlic. Creant les pròpies tasques a partir de materials diversos on el fil conductor són els oficis. 

Els alumnes treballen les 4 habilitats lingüístiques (speaking, listening, reading, writing) i continguts d'altres àrees, fomentant la metodologia CLIL. La fàbrica de les paraules (mitjans)

Espai acollidor on els alumnes treballen totes les dimensions de l'àmbit lingüístic de manera lúdica. Imaginen històries ; s' inicien en el plaer per la lectura ; juguen a construir paraules i frases amb jocs de taula que reforcen la lectoescriptura,tan important en aquestes edats ; creen i representen obres de teatre, amb disfresses i titelles.També fan ús de les TIC i treballen la lectoescriptura de manera digital.

 

Tocant el món (mitjans i grans)

En aquest espai d'aprenentatge els nens i nenes desvetllen la intel.ligència naturalista, aprenen a fer un ús responsable dels recursos naturals, a tenir cura del medi ambient, conèixer el cos i protegir la salut , tot desenvolupant i aplicant el pensament científic. Aprenen a fer hipòtesis, a interpretar la informació, predir i prendre decisions amb activitats  i materials  que fomenten la interacció, el treball cooperatiu, la creativitat i la iniciativa pròpia .

Escrit TIC

Espai on es treballa l'expressió escrita amb el suport d'eines digitals. La proposta sorgeix de la reflexió sobre com volem que escriguin els alumnes i quines estratègies els podem oferir perquè aprenguin a redactar les seves idees amb claredat. I la millor manera d'aconseguir-ho, és incloent en el dia a dia de l'aula, eines tecnològiques que aportin un plus de motivació i que facilitin el procés d'escriptura.

 

Français Les Gourmandes

Espai on s'introdueix o s'aprofundeix una mica més l'aprenentatge de la llengua francesa cercant un centre d'interès com és la gastronomia i la restauració a través del descobriment de la procedència d'alguns dels aliments que formen part de la nostra dieta, o recreant situacions quotidianes en un restaurant.

L'aprenentatge d'una nova llengua ha d'anar lligat sobretot a despertar la curiositat i el gust de poder-nos comunicar amb gent d'una altra parla.

 

CHROMEBOOKS

  • A tota la primària es treballa a partir de Chromebooks, ordinadors portàtils individuals de Google.
  • Els mitjans (1r, 2n i 3r): Hi ha una hora setmanal d'informàtica i una hora més de matemàtiques amb l'aplicació "App innovamat" als cursos de 1r, 2n i 3r.
  • Els grans (4t, 5è i 6è): Fan un aprenentatge hybrid a través de la Gsuite.


També et pot interessar...
Eixos vertebradors de l'Escola Vedruna de Catalunya

Projecte educatiu

SOM UNA XARXA DE 36 ESCOLES D'ARREU DEL NOSTRE PAÍS AMB UN PROJECTE EDUCATIU COMPARTIT Vedruna Catalunya Som comunitats educador...

llegir més »