Projecte Plurilingüe

El nostre projecte educatiu es basa en el plurilinguisme ja que en el marc del Projecte lingüístic de l'escola, oferim elements formatius que permetin a l'alumnat de comprendre i expressar-se en el màxim de llengües possible: català, castellà, anglès i francès.

COM HO FEM?

Rutines en anglès a infantil

La mestra de llengua anglesa dona la benvinguda en angles als infants d'educació infantil i treballen les rutines quotidianes (el temps, l'esmorzar, els dies de la setmana, qui està malalt, qui es queda a dinar...) 

 

Anglès a infantil

 

English projects  a primària

Es realitza a  tota la primària i es treballen continguts transversals en llengua anglesa, per exemple com el medi natural i social (Science), art (arts and crafts)... En aquesta espais els infants treballen en petit i en gran grup, realitzen treballs cooperatius a partir de la metodologia CLIL. Aquesta manera de treballar els motiva per investigar, aprendre, descobrir, experimentar mentres aprenen una nova llengua. 

 

 Francès a partir de 3r de primària

L'escola ofereix l'aprenentatge d'aquesta quarta llengua com a matèria complementària amb l'objectiu que l'alumne assoleixi el nivell bàsic per poder-se comunicar oralment.

 També et pot interessar...
Eixos vertebradors de l'Escola Vedruna de Catalunya

Projecte educatiu

SOM UNA XARXA DE 36 ESCOLES D'ARREU DEL NOSTRE PAÍS AMB UN PROJECTE EDUCATIU COMPARTIT Vedruna Catalunya Som comunitats educador...

llegir més »