Matèries complementàries

English projects

Es realitza a 1r i a 2n de primària i es treballen continguts transversals en llengua anglesa, on els infants treballen en petit i en gran grup, realitzen treballs cooperatius a partir de la metodologia CLIL. Aquesta manera de treballar els motiva per investigar, aprendre, descobrir, experimentar mentres aprenen una nova llengua. 

Science: El medi en anglès

 A hores d'ara  està implantat de 3r a 6è. L'enfocament metodològic consisteix en ensenyar continguts de medi i llengua anglesa simultàniament, augmentant l'exposició de l'alumnat a la llengua estrangera amb l'objectiu d'aprendre continguts i, al mateix temps, fer immersió lingüística provocant la integració de la llengua estrangera de manera natural.

 Francès

L'escola ofereix l'aprenentatge d'aquesta quarta llengua com a matèria complementària amb l'objectiu que l'alumne assoleixi el nivell bàsic per poder-se comunicar oralment.

Competència digital - informàtica

El primer contacte amb els ordinadors (chromebooks) és al cicle inicial concretament a 2n, amb les primeres activitats que van desenvolupant els alumnes amb aquesta nova eina que se'ls farà imprescindible al durant la seva etapa escolar. A mesura que els cursos van avançant, les tasques a fer es van fent més complexes: recerca d'informació, treballs en equip, presentacions, penjar, ordenar, descarregar i compartir coses al núvol…

 


També et pot interessar...
Eixos vertebradors de l'Escola Vedruna de Catalunya

Projecte educatiu

SOM UNA XARXA DE 36 ESCOLES D'ARREU DEL NOSTRE PAÍS AMB UN PROJECTE EDUCATIU COMPARTIT Vedruna Catalunya Som comunitats educador...

llegir més »